SERVEIS

 A LCG Peritatge Social Consulting hem dissenyat una cartera de serveis pensant en els nostres clients/es.

Els nostres serveis estan dirigits a particulars, juristes, perits/es socials, Col·legis Professionals, Administracions Públiques i entitats i empreses privades.

1. Serveis a perits/es socials:

 • Informació, orientació i assessorament.
 • Supervisió de dictàmens pericials.
 • Consultoria
 • Formació especialitzada.

2. Serveis a organismes públics i privats:

 • Consultoria
 • Elaboració d'estudis i projectes socials.
 • Elaboració de protocols i eines de qualitat.
 • Formació especialitzada.
 • Formació a mida.
 • Disseny de programes docents.

3. Serveis a particulars i juristes:

 • Informació, orientació i assessorament.
 • Consultoria.
 • Estudis forenses.
 • Emissió de dictàmens d'ordre civil, penal, social i contenciosa-administrativa.
 • Ratificació de dictàmens.
www.lcg-peritatgesocial.com                          info@lcg-peritatgesocial.com                            C/ Diputació, núm 279, 1a planta (Barcelona)                                  Telf. (+34) 93 487 76 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                  © Copyright 2016    

 .