LCG PERITATGE SOCIAL CONSULTING
EXPERTS EN CIÈNCIES SOCIALS FORENSES I PERITATGE SOCIAL.

Benvinguts i benvingudes a la site d'LCG Peritatge Social Consulting.

LCG Peritatge Social Consulting és una consultoria social especialitzada en Ciències Socials Forenses i Peritatge Social.

Desprès de la intensa trajectòria d' LCG-Treball Social vers la promoció de les ciències socials forenses i la seva dedicació al peritatge social, es constitueix LCG Peritatge Social Consulting com un servei d'especialització exclusiu en l'estudi i la promoció de les  Ciències Socials Forenses i el Peritatge Social, i a la formació de professionals en aquest àmbit.

A l'apartat de Serveis LCG podrà consultar els serveis que LCG CONSULTING continua oferint dins de l'àmbit social.


La Seu d'LCG CONSULTING es troba a la ciutat de Barcelona i ofereix serveis a tot el territori espanyol.

Els informes pericials socials i psico-socials poden ser presentats com a mitjà de prova  dins de procediments judicials de competència civil, penal, social i contenciosa-administrativa.

Des d'LCG Peritatge Social Consulting oferim aquest servei a professionals juristes i a particulars.


La Docència en l'àmbit de les Ciències Socials Forenses és més que un servei d'LCG Peritatge Social Consulting, és un compromís amb els i les professionals.

Impartim formació a mida per Administracions Públiques, entitats privades, Centres Universitaris i Col·legis Professionals.

www.lcg-peritatgesocial.com                          info@lcg-peritatgesocial.com                            C/ Diputació, núm 279, 1a planta (Barcelona)                                  Telf. (+34) 93 487 76 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                  © Copyright 2016    

 .